ข้อมูล eBook

ชื่อ: BRINK ไม่แย่เสมอไป ถ้ารู้จักพลิกมุมคิด

ผู้แต่ง: ศศิ  วุฒิกุล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เพราะความบังเอิญเป็นเหตุให้ต้องพบเจอ ทั้งเรื่องดีและร้าย สุขและทุกข์ แต่เราพลิกมุมคิด เปลี่ยนมุมมอง ปรับสายตาให้กว้าง มองสิ่งที่อยู่รอบตัวให้มากกว่าเดิม จาก 20 เรื่องเล่าในชีวิตประจำวัน ทั้งฮาปนขำ ที่จะทำให้คุณ มองทุกสิ่งรอบตัวอย่างสุขใจ "