ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดวิชาการแปล แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

ผู้แต่ง: อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา