ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมุนไพรลดความดัน

ผู้แต่ง: มณฑา ลิมปิยประพันธ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมคุณประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรที่เราคุ้นเคยและเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน ว่าพืชผักแต่ละชนิดนอกจากจะเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถเป็นยาสมุนไพรใช้ในการดูแลตัวเอง ป้องกัน และบำบัดรักษาโรคชนิดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสามารถรักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมาก นับเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้คู่กับสังคมไทย