ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ฉบับจิ๋วแต่แจ๋ว

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 แนวข้อสอบเล่มนี้ ย่อส่วนข้อสอบลงมาครึ่งหนึ่ง ให้รู้สึกสบายๆ ในการฝึกซ้อม แต่ด้านในเนื้อหายังคงแน่นเปรี๊ยะ เพราะแนวข้อสอบทั้ง 10 ชุด นำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกส่วน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ที่ต้องการวัดความรู้ในด้าน Speaking Ability, Writing Ability, Vocabulary และ Reading Comprehension พลาดไม่ได้กับการตะลุยข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ฝึกซ้อมกันล่วงหน้าในสไตล์ Mini Test ถึง 10 ชุด ช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบก่อนลงสู้ศึกในสนามสอบจริง อัดแน่นความรู้ และเสริมความเข้าใจเรื่อง Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง!