ข้อมูล eBook

ชื่อ: โรคตับจากยา

ผู้แต่ง: ปาจรีย์ ศรีอุทธา

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา