ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อทำเงิน

ผู้แต่ง: อัมพา คำวงษา

สำนักพิมพ์: บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา