ข้อมูล eBook

ชื่อ: เล่าเรื่องพงศาวดาร ธนบุรี (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: กฤชกร เพชรนอก

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา